top of page

فروشنده شوید

BetterGames برزیل

در ازای ارزش هر فروش ساخته شده ، حداکثر 10٪ پورسانت بدست آورید.

بدون محدودیت مشتری ، بدون محدودیت فروش هفتگی یا ماهانه.

شما حقوق خود را می پردازید ، اعم از 3،000.00 R R یا 15،000.00 R R. بدون اینکه سرمایه گذاری در شرکت ما انجام شود فقط تبلیغات ، نشان دادن و فروش.

نیازی به سرمایه گذاری در سهام یا خرید حق رای دادن نیست.

شما فقط به ما بگویید ، فروش را با استفاده از کوپن تخفیف (به نام خودتان شخصی سازی کنید) که ما برای افرادی که مراجعه می کنید ایجاد کنیم تا هنگام خرید از آنها استفاده کنید.

آسان است ، نه؟

Menu

Jogos Grátis Download
bottom of page